Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu

Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm giúp người dùng tin tìm được các thông tin mình cần một cách đầy đủ, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí tìm thông tin.

I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  1. Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu đến địa chỉ Email: yeucautailieu@tnu.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0208 6568979
  2. Cán bộ tìm tin theo yêu cầu, gửi danh mục tài liệu (tên Tài liệu, Tác giả, loại tài liệu, định dạng, số trang…) và giá thành đến bạn đọc qua email hoặc điện thoại.
  3. Bạn đọc lựa chọn tài liệu, Cán bộ gửi tài liệu đến bạn đọc qua Email (bản điện tử) hoặc đường bưu điện (bản in/photo) sau khi nhận được thông tin thanh toán của bạn đọc.
  4. Phương thức thanh toán: Bạn đọc thanh toán trực tiếp tại quấy lưu hành Tầng 1 Trung tâm Số hoặc chuyển khoản qua ngân hàng:
  • Tên tài khoản: Vi Thị Bích Lan
  • Số TK: 103001170207
  • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.
  • Nội dung chuyển khoản: Phí dịch vụ Cung cấp thông tin theo yêu cầu.

II. PHÍ DỊCH VỤ

STT Loại tài liệu/Dịch vụ Ngôn ngữ Định dạng tài liệu Đơn vị tính Phí Dịch vụ
I. Dịch vụ cung cấp thông tin
1 Cung cấp thông tin dữ kiện (Số liệu)

Tiếng Việt,

Tiếng Anh

Pdf, 

MsWord, Excel

 

Bảng

 

30.000đ/bảng

2 Cung cấp toàn văn tài liệu
2.1 Bài báo/tạp chí Tiếng Việt Pdf

 

Bài

15.000đ/bài
Tiếng Anh Pdf 30.000đ/bài
2.2 Luận văn, luận án Tiếng Việt Pdf

 

Trang

1.000đ/trang

Word 

(nếu có)

5.000đ/trang
2.3 Tài liệu khác (Sách, Tài liệu tham khảo…) Tiếng Việt, Tiếng Anh Pdf

 

Trang

500đ/trang
II. Dịch vụ chuyển dạng tài liệu
1 Scan (Số hóa)   Pdf, Word Tờ 2.000đ/tờ
2 In tài liệu   Pdf, Word Tờ 1.000đ/tờ
3 Photocopy     Tờ 500đ/tờ
III.  Dịch vụ Dịch thuật

Anh - Việt

Việt – Anh

Pdf, Word Trang Theo thực tế