Dịch vụ thư viện lưu động

Bạn muốn đọc sách, nhưng: 

- Bạn không có thời gian đến TTHL&CNTT ?

- Không tiện đến TTHL&CNTT vì khoảng cách xa?

Hãy sử dụng Dịch vụ Thư viện lưu động của chúng tôi:

Đối tượng áp dụng: Sinh viên trường Đại học Y Dược

Thời gian:  Từ 7h30 đến 17h00  thứ 4 hàng tuần

Địa điểm: Thư viện trường Đại học Y Dược

Chính sách mượn: 3 cuốn trong 2 tuần, khi mượn phải xuất trình thẻ

Dịch vụ Thư viện lưu động hoạt động như sau:

1. Bạn đọc điền thông tin mượn theo một trong 2 cách sau:

Cách 1: Điền thông tin mượn tại đây: https://goo.gl/forms/eyofPxfmVFP8OBXR2 

Cách 2: Gửi thông tin mượn tới email: thuvienluudong@tnu.edu.vn 

Thông tin mượn bao gồm:

Thông tin bạn đọc: Họ tên, mã SV, lớp, điện thoại, email.

Thông tin tài liệu mượn: Tên tài liệu, chỉ số phân loại DDC (tra tại đây: http://lrc.tnu.edu.vn/Default.aspx?page=SearchIlib)

2. Sau khi nhận được yêu cầu, Trung tâm sẽ lập danh mục mượn trả và vận chuyển sách sang Thư viện trường Đại học Y Dược cho bạn đọc mượn và nhận sách trả.

Mọi chi tiết xin vui long liên hệ: 0208 656 8979 (Trong giờ làm việc)

Thư viện lưu động, đọc sách không khoảng cách!

TTHL&CNTT