Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Học liệu năm 2016


Thứ hai, 1/16/2017, 1:31:56 PM

Vào 8h30’ sáng ngày 16/01/2017, Trung tâm Học liệu – Đại họcThái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – người lao động năm 2016 tại phòng họp tầng 3. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch: GS. TS. Nguyễn Duy Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốc Trung tâm Học liệu; ThS. Trần Hồng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản và ThS. Nguyễn Thành Trung  - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ThS. Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của đơn vị. Theo đó, trong năm 2016 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm, đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch ở một số mặt sau: Về công tác phát triển nguồn tài nguyên, năm 2016 Trung tâm đã bổ sung thêm 713 tên sách tương đương 3.449 cuốn nâng tổng số tên sách hiện có của Trung tâm lên 56.178 tên, 125.248 cuốn. Về tài liệu điện tử: đã số hoá được 3.431 tài liệu tài liệu nâng tổng số tài liệu điện tử của Trung tâm thành 46.892 tài liệu, phát triển thêm được trên 7635 thẻ bạn đọc. Số bạn đọc đến sử dụng Trung tâm là 305.152 lượt, giảm 4,5% so với 2015; số lượng tài liệu phục vụ mượn trả là 303.251 lượt, giảm 2,2% so với năm 2015; số lượng bạn đọc truy cập website của Trung tâm là: 1.302.327 lượt, tăng 17% so với năm 2015.Số lượng bạn đọc sử dụng tài liệu điện tử là 64.879 lượt, tăng 26,8% với năm 2015.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đặc biệt, năm 2016 Trung tâm đã tiếp nhận các dự án: “Nâng cấp hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức e-learning tại Đại học Thái Nguyên” và “Nâng cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu của ĐHTN” đã bổ sung hầu hết các trang thiết bị CNTT mới như 7 máy chủ, 340 máy tính trạm, 1 cổng từ, 1 máy phát điện, máy mượn trả sách tự động, 2 phòng Đa phương tiện với hệ thống hội thảo truyền hình trực tuyến, 2 phòng studio với đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại cùng các phần mềm để xây dựng và phát triển các bài giảng điện tử phục vụ công tác đào tạo theo hình thức E-learning.

ThS. Nguyễn Thành Trung  - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Trưởng phòng Phòng Hành chính Tài vụ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm, Trung tâm đã duy trì và thực hiện rất tốt mảng dự án trong và ngoài nước: Tiếp tục là đối tác triển khai dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” với tổng kinh phí các gói thầu trên 365.000 USD, thực hiện Dự án “Nâng cao kỹ năng viết đề xuất dự án và bài báo khoa học” do tổ chức INASP (Anh) tài trợ. Trung tâm Học liệu tiếp tục duy trì các hoạt động của Góc thông tin Ngân hàng thế giới tại Thái Nguyên, Trung tâm truy cập Inernet Việt Nam – Hàn Quốc. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao phần mềm, tài liệu điện tử vẫn được thúc đẩy triển khai đem lại nguồn thu đáng kể cho Trung tâm tiêu biểu là các đơn vị: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Hùng Vương Phú Thọ, Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Cao đẳng Y Thái Bình, Cao đẳng Sơn La, Đại học Hàng Hải.... với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

 ThS. Trần Hồng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Trưởng phòng Phòng Công nghệ Thông tin trình bày Báo cáo công tác Đoàn thể năm 2016

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2017, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời sớm khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo cấp trên. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2017, Trung tâm Học liệu cũng xác định một số giải pháp thực hiện cụ thể như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng công tác phục vụ bạn đọc, thúc đẩy hơn nữa việc quảng bá hình ảnh và năng lực của Trung tâm Học liệu. Tập trung mọi nguồn lực nhằm bổ sung, phát triển các nguồn tài liệu bao gồm cả tài liệu in ấn và tài liệu điện tử. Khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị, máy móc được đầu tư trong khuôn khổ các dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Học liệu, phối hợp với các đơn vị vận hành sản xuất và quảng bá bài giảng điện tử, học liệu điện tử đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức E-Learning tại Đại học Thái Nguyên. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đem lại nguồn thu như: Tìm kiếm, triển khai các dự án; Tư vấn, xây dựng thư viện điện tử; chuyển giao phần mềm, tài liệu điện tử; các dịch vụ đào tạo… Tiếp tục chăm lo tốt đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động trong việc duy trì mức thu nhập tăng thêm, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, ghi nhận động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân đơn vị có thành tích đột xuất, xuất sắc.

ThS. Nguyễn Trọng Bằng - Phụ trách kế toán trình bày bản báo cáo thu chi năm 2016 và kế hoạch chi tiêu nội bộ năm 2017

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của đơn vị trong năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017; Báo cáo công tác hoạt động Đoàn thể, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự trình bày về các nhóm vấn đề như: Lấy ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo thu chi tài chính, thảo luận lấy ý kiến chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2018

Hội nghị cũng đã nhất trí bầu 05 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018 với kết quả  như sau:

        1.Đ/c Nông Thị Thu Huyền – Phó trưởng phòng Phòng Hành chính – Tài vụ

        2.Đ/c Nguyễn Thị Hảo – Chuyên viên phòng Quản lý dự án và Liên kết đào tạo

        3.Đ/c Phạm Quốc Hưng – Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin

        4.Đ/c Bùi Thị Sinh - Chuyên viên Phòng Phát triển và Ứng dụng thông tin điện tử

        5.Đ/c Phùng Ngọc Sáng - Chuyên viên Phòng Công tác Nghiệp vụ

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo đơn vị, GS. TS Nguyễn Duy Hoan -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Chi Bộ Trung tâm Học liệu - Nhà Xuất bản - Giám đốc Trung tâm Học liệu đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong thời gian qua. GS cũng đề nghị  để tiếp tục phát huy những thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm 2016, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm một lòng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017. Nhân dịp năm mới, GS đã gửi lời chúc toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

 

Thanh Bắc (P. Phòng Phát triển và Ứng dụng thông tin điện tử)

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: