Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hướng dẫn sử dụng mạng không dây WIFI


Thứ tư, 6/26/2013, 8:17:32 AM

Kết nối với mạng không dây của Trung tâm Học liệu bằng các bước sau:

 

Bước 1: Bật cạc mạng không dây

Một số phím chức năng để bật mạng không dây
(nếu không có phím chuyên biệt như hình bên):

Acer

Asus

Dell

IBM

TOSHIBA

Fn+F5

Fn / F2

Fn+F2 hoặc Fn+F8 hoặc Fn+F12

Fn / F5

Fn+F5 hoặc Fn+F8

Nếu cạc mạng không dây chưa được bật sẽ không thể kết nối vào mạng không dây được. Hãy bật card mạng bằng phím bấm, công tắc chuyên biệt trên máy tính hoặc bằng bàn phím cúa máy tính.

Phím chuyên biệt trên một số máy


Bước 2: Chọn kết nối

Đối với Windows 7

Bấm chuột vào biểu tượng   sẽ hiện lên các mạng không dây trong vùng máy tính bắt sóng được (ví dụ trong hình có 2 mạng không dây).


 
Bấm vào mạng muốn kết nối bấm nút Connect để bắt đầu kết nối.
 

Quá trình đang kết nối.

Và kết nối thành công.


Đối với windows XP

Chuột phải vào biểu tượng mạng không dây góc dưới màn hình chọn "View available wireless network"

Màn hình "wireless network Connection" hiện ra chọn "Refresh network list"

TÌm thấy mạng không dây của Trung tâm Học liệu. Chọn nút "Connnect" để kết nối

Biểu tượng mạng không dây chuyển từ gạch chéo đỏ sang biểu tượng sáng là đã kết nối.


Bước 3: cài đặt cho trình duyệt.

Đối với trình duyệt Internet Explorer và Chrome:

 • Khởi động trình duyệt Internet Explorer
 • Vào menu Tools chọn Internet Options
 • Bảng Internet Options hiện ra chọn tab thứ 5 (Connections)
 • Bấm vào nút LAN setting ở phía dưới

 • Bảng Local Area Network (LAN) setting hiện ra đánh dấu vào ô Use a proxy server for your LAN
  • Tại ô Address điền 10.9.110.10
  • Tại ô Port điền 3128

 • Bấm OK, OK kết thúc. Bây giờ bạn có thể dùng mạng của TTHL để truy cập internet

Đối với trình duyệt Firefox:

 • Vào menu Tools chọn Options
 • Bảng Options hiện ra chọn tab Advanced, chọn tiếp tab Network bên dưới
 • Bấm nút Setting

 • Bảng Connection Settings hiện ra chọn Manual proxy configuration
  • Tại ô HTTP Proxy gõ: 10.9.110.10
  • Tại ô Port gõ: 3128

 • Bấm OK, OK kết thúc. Bây giờ bạn có thể dùng mạng của TTHL để truy cập internet

Chú ý: Khi mang máy đi nơi khác sử dụng phải bỏ chọn ở ô Use a proxy server for your LAN thì mới truy cập được mạng Internet.

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: