Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hướng dẫn tìm kiếm sách báo in ấn trên thư mục trực tuyến (OPAC)


Thứ ba, 9/3/2013, 4:19:33 PM

Xem thêm: Hướng dẫn tìm Tài liệu điện tử tiếng Việt

Hệ thống tra cứu OPAC hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm thông tin thư mục về các ấn phẩm của Trung tâm. Xác định vị trí của tài liệu trong các kho sách, biết loại tài liệu đó được mượn về nhà hay đọc tại chỗ…

1. Tại trang chủ website Trung tâm Học liệu (http://lrc.tnu.edu.vn), chọn mục Tài liệu in ấn (OPAC):

2. Tại trạng tra cứu, nhập tiêu chí tìm kiếm như Tên tài liệu hoặc Tên tác giả...(Có thể nhập 1 tiêu chí hoặc nhiều tiêu chí). Ví dụ: Tìm tên tài liệu là: Toán học.

3. Bấm nút Tìm kiếm hoặc bấm phím Enter trên bàn phím.

 
4. Trong trang kết quả trả về, bấm vào Chi tiết để xem trạng thái (trong kho còn hay đang cho mượn) và số phân loại DDC để tìm trên giá.
 
 
5. Xem trạng thái tài liệu còn trong kho hay đang cho mượn.
6. Ghi lại chí số phân loại DDC để tìm tài liệu trên giá.
7. Xem vị trí để tài liệu.
 
 
TTHL
 

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: