Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng


Thứ sáu, 4/7/2017, 9:41:28 AM

Thông qua nguồn tư liệu phong phú đã được chắt lọc, bằng những luận chứng khoa học và súc tích, các tác giả cuốn sách đã tập trung vào việc đánh giá nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, phân tích quá trình xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy nguồn lực này, từ đó, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.

Nội dung chính của cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I: Những vấn đề chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ.

Chương II: Kinh nghiệm xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ của Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Chương III: Thực trạng nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương IV: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngoài ra, để giúp bạn đọc thuận tiện khi nghiên cứu, so sánh, phần Phục lục cuối sách còn cung cấp các bảng số liệu thống kê được cập nhật về tình hình nguồn lực trí tuệ Việt Nam. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên các trường đại học và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề cuốn sách trình bày.

Bạn đọc tìm cuốn sách theo ký hiệu xếp giá: 305.5/ NGU

Vị trí: kho sách tham khảo tầng 2 - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên.

 

 

Nguồn https://tiki.vn

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: