Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Tài nguyên và dịch vụ>>Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử tiếng Anh


Thứ sáu, 10/11/2013, 3:01:29 PM

Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh của Trung tâm Học liệu bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu với các chuyên ngành phong phú đa dạng như Y học, Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

1. Các bộ Cơ sở dữ liệu điện tử tiếng Anh:

Truy cập mạng toàn cầu cho nghiên cứu Nông nghiệp

Cơ sở dữ liệu AGORA là một bộ sưu tập tài liệu điện tử lớn chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA  được thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) và các nhà xuất bản lớn trên thế giới, cho phép các nước  nghèo và các nước đang phát triển được quyền truy cập miễn phí. AGORA cung cấp hơn  3500 tạp chí  uy tín và 3000 sách điện tử dạng toàn văn..  phục vụ 116 quốc gia trên thế giới.  

Cổng truy cập liên mạng y tế cho các nhà nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu HINARI do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết hợp với các nhà xuất bản lớn thành lập  cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 8.500 tạp chí và 7000 sách điện tử với 30 ngôn ngữ khác nhau.

Truy cập mạng cho việc nghiên cứu môi trường

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.

Bộ sách điện tử tiếng Anh của IGPUBLISH
Bao gồm các bộ sách điện tử của các nhà xuất bản F.A. DAVIS, KOGAN, IEC và WORLD SCIENTIFIC về các chủ đề khác nhau như: Y học, điều dưỡng, sức khỏe, quản lý, nguồn nhân lực, marketing, thương mại, khoa học truyền thông, khoa học đời sống, thương mại và quản l, khoa học vật chất, toán học, khoa học máy tính, y học và sức khỏe, kinh tế và tài chính, vật lý học, khoa học môi trường, khoa học xã hội

Cơ sở dữ liệu đa ngành

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…
Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông- lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật…

Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực KH&CN khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.
 

CSDL bao gồm tài liệu về các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện, điện tử, ...

Địa chỉ truy cập nếu sử dụng máy tính tại Trung tâm Học liệu truy cập đến 3 địa chỉ sau:

http://www.morganclaypool.com/page/coll_one

http://www.morganclaypool.com/page/coll_four

http://www.morganclaypool.com/page/ForthcomingSynthesisLectures

 

Nếu bạn đọc sử dụng máy tính ở ngoài Trung tâm Học liệu truy cập theo địa chỉ sau

http://lrc.tnu.edu.vn:2048

 

 

2. World bank (Ngân hàng Thế giới):

 

Dữ liệu phát triển

Bao gồm trên 2.000 chỉ số về phất triển từ các nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Một số cơ sở dữ liệu chủ chốt là: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh…

Dự án và chương trình

Gồm thông tin chi tiết về các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn, có thể tải xuống dưới các dạng file PDF, Text.

 

Các kết quả hoạt động

 

Bao gồm báo cáo về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới

 

Thư viện điện tử của Ngân hàng Thế giới

Thư viện điện tử là một trong những bộ sưu tập tài liệu phong phú nhất về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, là cổng thông tin trực tuyến cho phép tìm kiếm tài liệu. Tài liệu trực tuyến thường được cập nhật ngay khi ấn phẩm in được phát hành.

 

Tài liệu báo cáo

Cơ sở dữ liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, …Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn.
Thông tin liên quan đến Việt Nam  

 

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh xin liên hệ với nhân viên trực quầy qua số điện thoại 0280 3 656 600 (số máy lẻ 101) hoặc gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :

  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: