Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu

Để hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, làm luận văn/luận án của thầy cô và các em sinh viên, Trung tâm Học liệu có cung cấp dịch vụ Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu.

Trung tâm sẽ cử các cán bộ được đào tạo về kĩ năng tìm tin ở các nước như Hoa Kỳ, Úc,.. tìm kiếm và chọn lọc tài liệu theo yêu cầu từ nhiều nguồn tài liệu uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm sách, báo, tạp chí, các cơ sở dữ liệu...

Thầy cô giáo và các em sinh viên có nhu cầu về dịch vụ có thể liên hệ với cán bộ của trung tâm qua địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn hoặc số điện thoại 0280 656 8979.


Trân trọng!
 
TTHL