Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Trung tâm Học liệu tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ


Thứ hai, 4/3/2017, 4:07:19 PM

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 03/01/2017 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào thứ hai tuần đầu tiên của tháng. 

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, một trong những việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân; đồng thời, tạo khí thế làm việc với ý thức và trách nhiệm cao của từng cá nhân trong đơn vị.

Buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại Trung tâm Học liệu diễn ra trang trọng, thiết thực và hiệu quả

Sáng nay, ngày 03/04/2017, tại phòng họp tầng 4, Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên tổ chức chào cờ với sự tham dự đầy đủ của toàn bộ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức người lao động của Trung tâm, sau Lễ chào cờ, Trung tâm đã sinh hoạt chính trị dưới sự chủ trì của GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Bí thư Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản, Giám đốc Trung tâm Học liệu.

GS. TS Nguyễn Duy Hoan – Bí thư Chi bộ Trung tâm Học liệu – Nhà Xuất bản, Giám đốc Trung tâm Học liệu chủ trì buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ

Việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ sẽ được Trung tâm Học liệu tổ chức hàng tháng để góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện tinh thần tự giác, nghiêm túc cho các thành viên trong đơn vị; cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình công việc. Đồng thời, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm; đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở” tạo nên hiệu quả cao trong công việc.

 

Thanh Bắc (TTHL - ĐHTN)

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: