Đại học Thái Nguyên: Quan tâm mở mới và phát triển các ngành đào tạo trọng điểm

Ngày 14-12, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm, 2019-2023.

Năm 2023, Đảng bộ ĐHTN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả, như: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; mở 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng, với 1.751 người tham dự; kết nạp 292 đảng viên mới; 2.583/2.911 đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử.

Cũng trong năm, Đảng bộ ĐHTN đã lãnh đạo thực hiện tốt Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, hướng dẫn các đơn vị thành viên về công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng trong Đề án tuyển sinh của các đơn vị thành viên; về tuyển sinh và đào tạo sau đại học, có 930 học viên thạc sĩ, 54 nghiên cứu sinh; phê duyệt mở mới 7 ngành đào tạo trình độ đại học và 4 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ...

Năm 2024, Đảng bộ ĐHTN tập trung lãnh đạo đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng, sau đại học; xây dựng Đề án thí điểm đào tạo liên thông trình độ đại học với trình độ thạc sĩ, liên thông trình độ thạc sĩ với trình độ tiến sĩ. Hướng dẫn các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo của ĐHTN; phát triển một số ngành đào tạo trọng điểm, chuyên biệt...

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen cho đại diện 2 tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm, 2019-2023.

Nhân dịp này, Đảng bộ ĐHTN tặng Giấy khen cho 2 tập thể (Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp) và 21 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm (2019-2023).

https://baothainguyen.vn/