Hội nghị Tổng kết công tác nghệ thông tin, chuyển đổi số và thư viện Đại học Thái Nguyên năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Chiều ngày 26/01/2024, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Số tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) và thư viện (TV) Đại học Thái Nguyên năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Số. Chủ trì Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy-  Phó Giám đốc ĐHTN. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban chức năng thuộc ĐHTN, lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo phòng CNTT– Thư viện và cán bộ làm công tác thông tin thư viện của các trường, Khoa trực thuộc Đại học.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thư viện Đại học Thái Nguyên năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024

Theo đó, qua báo cáo công tác lĩnh vực CNTT và CĐS, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, đội ngũ CBVC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các hoạt động vẫn được duy trì đều đặn, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật hoạt động ổn định, đa số hoạt động của các đơn vị đã được tin học hóa, thực hiện trên các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành cũng như công tác chuyên môn, hỗ trợ tăng năng suất và hiệu quả làm việc, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị và toàn Đại học. Cổng thông tin điện tử của các đơn vị hoạt động ổn định, góp phần tạo kênh thông tin cập nhật, đa chiều giữa nhà trường, người học, người dạy và xã hội.

Trong lĩnh vực thư viện, các thư viện đã có nhiều cố gắng thu hút bạn đọc qua việc tìm kiếm nhiều thêm nguồn tài liệu, cải tạo không gian, cải thiện tác phong phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hỗ trợ quá trình học và dạy của giảng viên, sinh viên và học viên. Các hoạt động chuyên môn thường ngày như phục vụ bạn đọc, hướng dẫn tra cứu, bổ sung và biên mục tài liệu vẫn được thực hiện nghiêm túc. Số lượt truy cập tài liệu điện tử và truy cập website tăng trên 20%  so với năm 2022.

Năm 2023, ĐHTN và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ công tác CNTT, CĐS. Bởi vậy, hoạt động quản trị, vận hành hệ thống tiếp tục được duy trì ổn định. Hiện nay, hệ thống CNTT toàn Đại học có 100 máy chủ, 3.968 máy trạm, 727 bộ thiết bị mạng các loại, 13 bộ thiết bị lưu trữ và 67 đường truyền internet. Đa số các đơn vị đều sử dụng các phần mềm do ĐHTN trang bị. đặc biệt hầu hết các đơn vị đã chủ động đầu tư, phát triển các phần mềm phục vụ cho công việc đặc thù riêng của đơn vị mình, điển hình như trường Đại học Công nghệ - Thông tin và Truyền Thông, Trường Đại học Khoa học (với 24 phần mềm), Trường Đại học Nông lâm (với 16 phần mềm), Trường Đại học Sư phạm (với 15 phần mềm), Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (với 14 phần mềm)…

Nhờ đó, toàn Đại học Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS vào công tác, giảng dạy; công tác số hóa giáo trình, bài giảng đã được các đơn vị quan tâm và thực hiện, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các đơn vị. Tổng số trang tài liệu là giáo trình, bài giảng được số hóa tính đến nay là 8.551.493, trong đó năm 2023 số hóa bổ sung được 392.362 trang tài liệu. Với kết quả đạt được, thời gian tới, ĐHTN tiếp tục qun tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác CNTT và CĐS; tăng cường nghiên cứu, phát triển, khảo sát, đánh giá, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý; quan tâm đến tính liên kết, tích hợp, liên thông trong toàn đại học; đầu tư phần mềm tích hợp phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị; tiếp tục khuyến khích cán bộ phát triển các phần mềm mới phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, các phần mềm có tính năng, hiệu quả cao.

Hội nghị đã lắng các tham luận và  những ý kiến thảo luận, trao đổi sâu sắc và thân tình của những cán bộ quản lý thực sự tâm huyết với nghề thư viện đến từ TTS, và các trường thành viên

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, Phó Giám đốc Đại học -  Nguyễn Hữu Công một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động CNTT, CĐS và TV trong hoạt động quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại ĐHTN. Phó Giám đốc cũng chia sẻ những khó khăn mà các cán bộ làm công tác thư viện đang gặp phải. Bên cạnh đó, lãnh đạo ĐHTN cũng đã yêu cầu TTS vừa là đầu mối, vừa cùng phối hợp, kết nối chặt chẽ với các đơn vị về công tác CNTT, CĐS và TV sớm triển khai hoạt động có hiệu quả nhằm phục vụ tốt công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ  của học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên ĐHTN.

TTS