Hợp tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước 3

Ngày 14-6, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) ký kết hợp tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước 3 giai đoạn 2021-2025 và hệ thống quản trị tại Đại học Thái Nguyên với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và nhà thầu liên quan (ảnh). 

Trong giai đoạn 2021-2025, ĐHTN tập trung cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước 3, gồm 6 hạng mục công trình xây dựng; 1 dự án hạ tầng công nghệ - thông tin (CNTT) kết nối chung toàn Đại học, gồm 6 tòa nhà được xây dựng, với tổng diện tích mặt sàn 26.937m2; riêng Dự án xây dựng nền tảng CNTT dùng chung với các nền tảng cơ bản làm cơ sở để chuyển đổi số toàn Đại học.

Để triển khai Dự án, ĐHTN đã lựa chọn nhà thầu có nhiều kinh nghiệm tư vấn là Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội Viettel; liên danh Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư kiến trúc Việt Nam - Công ty CP Tư vấn bưu điện.

Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước 3 giai đoạn 2021-2025 giúp ĐHTN và các trường thành viên nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu; góp phần hoàn chỉnh quy hoạch ĐHTN trong hệ thống đại học khoa học quốc gia; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo nhu cầu làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tập luyện, rèn luyện sức khỏe của sinh viên.

Đặc biệt, Dự án xây dựng hệ thống quản trị nội bộ của ĐHTN đảm bảo tính thống nhất đến các đơn vị thành viên, tăng khả năng kết nối giữa các nền tảng triển khai trong thời gian tới. Qua đó từng bước chuyển đổi số toàn diện ĐHTN dựa trên dữ liệu chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống"...

Nguồn https://baothainguyen.vn