Thư mời Khai mạc Triển lãm "Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế xã hội"

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia mời tham dự Khai mạc Triển lãm "Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế xã hội" và Hội thảo "Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín".