Đoàn thanh niên Trung tâm Số - Nhà Xuất bản

Theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Trung tâm Số trực thuộc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập, tái cấu trúc Trung tâm Số. Chi đoàn Trung tâm Số - Nhà Xuất bản (TTS-NXB) bao gồm đoàn viên của 02 Trung tâm Số và Nhà Xuất Bản.

Tính đến năm 2022, số lượng đoàn viên của Chi đoàn là 22 đoàn viên trong đó 15 đoàn viên nữ và 7 đoàn viên nam. (Số lượng đoàn viên giảm so với nhiệm kỳ trước là 10 đoàn viên). Độ tuổi bình quân của Chi đoàn TTS – NXB là 35.63 tuổi.

Số lượng đoàn viên là đảng viên: 19/22 (chiếm 86,4%)

Số lượng đoàn viên chưa kết nạp đảng: 3/22 (chiếm 13,6%)

Ban Chấp hành Chi đoàn TTS – NXB nhiệm kỳ 2022-2024

Ban Chấp hành Chi đoàn TTS – NXB nhiệm kì VI gồm 05 đồng chí (03 đồng chí là cán bộ của TTS, 02 đồng chí là cán bộ của NXB).

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển Chi đoàn TTS – NXB ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình, được sự ghi nhận của Đoàn cấp trên, Đảng bộ, chính quyền 02 đơn vị. Chi  đoàn TTS - NXB đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giao lưu, kết hợp với Đoàn thanh niên các trường tham gia vào các hoạt động Đoàn để quảng bá hình ảnh TTS, NXB tới cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, Chi đoàn luôn tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia vào các hoạt động chung của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đoàn viên trong chi đoàn cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công việc.

BBT