Đoàn thanh niên Trung tâm Số - Nhà Xuất bản

Theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Trung tâm Số trực thuộc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập, tái cấu trúc Trung tâm Số. Chi đoàn Trung tâm Số (TTS)- Nhà Xuất bản (NXB) bao gồm đoàn viên của 02 TTS và NXB.

Tính đến năm 2024, số lượng đoàn viên của Chi đoàn là 19 đoàn viên trong đó 12 đoàn viên nữ và 7 đoàn viên nam. (Số lượng đoàn viên giảm so với nhiệm kỳ trước là 03 đoàn viên). Độ tuổi bình quân của Chi đoàn TTS – NXB là 37 tuổi. Số lượng đoàn viên là đảng viên: 15/19 (chiếm 79%).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTS - NXB lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2027, đã diễn ngày 24/06/2024. Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thế Dũng – Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp - TTS tiếp tục giữ chức Bí thư và đồng chí Lương Hoàng Nam – Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Phát hành – NXB giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn TTS - NXB khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2027 (ảnh dưới)

Trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi đoàn TTS - NXB luôn tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sâu, rộng vào các hoạt động chung của đơn vị, được sự ghi nhận của Đoàn cấp trên, Đảng ủy, chính quyền 02 đơn vị. Chi đoàn đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao lôi cuốn các đoàn viên của 02 đơn vị tham gia, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết hợp với Đoàn thanh niên các trường tham gia vào các hoạt động Đoàn để quảng bá hình ảnh TTS, NXB tới cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHTN... Các đoàn viên trong chi đoàn cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công việc.

TTS-ĐHTN