Đoàn thanh niên Trung tâm Số - Nhà Xuất bản

Đoàn thanh niên Trung tâm Học liệu nay là Trung tâm Số (TTS) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ - TN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Từ nhiệm kỳ 2012 - 2014, được sự nhất trí, chỉ đạo của Thường vụ đoàn Đại học Thái Nguyên, sự chỉ đạo của Chi Ủy Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản, Chi đoàn được sáp nhập gồm đoàn viên của 03 đơn vị Trung tâm Số (TTS), Nhà xuất bản (NXB), Trung tâm Đào tạo Từ xa (TT ĐTTX) và chi đoàn được đổi tên thành Chi đoàn TTS - NXB.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo

Theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Trung tâm Số trực thuộc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập, tái cấu trúc Trung tâm Số. Chi đoàn TTS – NXB bao gồm đoàn viên của 02 đơn vị Trung tâm Số và Nhà Xuất bản.

Hiện tại, số lượng đoàn viên của Chi đoàn là 29 đoàn viên trong đó 19 đoàn viên nữ và 10 đoàn viên nam. Độ tuổi bình quân của Chi đoàn TTS – NXB là 31 tuổi Số lượng đoàn viên là đảng viên: 18/29. Số lượng đoàn viên chưa kết nạp đảng: 11/29.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển Chi đoàn TTS – NXB ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của mình, được sự ghi nhận của Đoàn cấp trên, Đảng bộ, chính quyền 02 đơn vị. Chi  đoàn TTS - NXB đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giao lưu, kết hợp với Đoàn thanh niên các trường tham gia vào các hoạt động Đoàn để quảng bá hình ảnh TTS, NXB tới cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHTN. Ngoài ra, Chi đoàn luôn tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia vào các hoạt động chung của đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đoàn viên trong chi đoàn cũng không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công việc.