Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Giới thiệu

 
Kiểm định chất lượng giáo dục: Gian nan bước khởi đầu Kiểm định chất lượng giáo dục: Gian nan bước khởi đầu
10/12/2017 7:59:41 AM

Do những áp lực gia tăng về trách nhiệm giải trình và hiệu quả đào tạo trong giáo dục đại học trên thế giới trong suốt hơn ba thập kỷ qua, kiểm định chất lượng (KĐCL) đã dần trở thành công cụ đảm bảo chất lượng phổ biến ở nhiều hệ thống giáo dục kể cả phát triển và chưa phát triển. Không đứng ngoài xu hướng này, sau khi thí điểm, Việt Nam đã đưa KĐCL thành một yêu cầu bắt buộc đối với các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, cho đến nay, sau 12 năm, các cơ quan hữu trách vẫn chưa hoàn tất chu kỳ kiểm định thứ nhất trong toàn hệ thống.

Cơ sở vật chất của TTHL Cơ sở vật chất của TTHL
6/13/2013 3:21:09 PM

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên
4/28/2013 3:40:28 PM

Một số thành tích đã đạt được Một số thành tích đã đạt được
4/28/2013 1:17:18 AM

Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản Công đoàn Trung tâm Học liệu – Nhà xuất bản
4/28/2013 1:03:19 AM

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu Cơ cấu tổ chức Trung tâm Học liệu
4/9/2012 10:02:33 AM

Giới thiệu TTHL qua Video Giới thiệu TTHL qua Video
10/14/2010 2:58:08 PM


 

1 2

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: